rfcom logo
ΑΡΘΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ BACKUP
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το δίλημμα που γεννάται στους περισσότερους τεχνικούς είναι η επιλογή ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ με UPS ή με αυτόνομο τροφοδοτικό (BACKUP). Πολλοί θα πουν είναι το ίδιο, και ότι δεν έχει διαφορά, αυτό θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε στο παρακάτω άρθρο, κάνοντας σύγκριση των εν δυνάμει επιλογών αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε συστήματος.

image

Σχεδιάζοντας ένα σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος, έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε την αυτονομία που θα έχει το σύστημά μας και το είδος προστασίας που χρειαζόμαστε. Τα κριτήρια επιλογής του UPS είναι ο λόγος των καταναλώσεων σε σχέση με την αυτονομία που θέλουμε. Η προστασία που προσφέρει ένα UPS έχει να κάνει με την κατασκευή του και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες Α) Line Interactive και Β)On Line.

Α Στα Line Interactive σε περίπτωση που η παροχή έχει αυξομείωση πάνω ή κάτω από το 15% του δικτύου κάνει μεταγωγή με ρελέ στις μπαταριές, με αυτό τον τρόπο σε περίπτωση υπότασης ή υπέρτασης προστατεύει τις καταναλώσεις. Η αυτονομία του ups περιορίζεται έχοντας τη μέγιστη ισχύ από 5λεπτά έως και 7λεπτά το πολύ. Επίσης πρόβλημα είναι ότι η έξοδος τους είναι τροποποιημένο ημίτονο που στις περισσότερες ευπαθείς συσκευές δημιουργεί πρόβλημα.

Β Τα On Line UPS είναι μόνιμης μετατροπής, ουσιαστικά την παροχή την χρησιμοποιεί για να φορτίζει τους συσσωρευτές. Αυτό έχει σαν πλεονέκτημα ότι δεν έχουμε χρόνο μεταγωγής αλλά ούτε και κανένα πρόβλημα στις αυξομειώσεις δικτύου.

Σοβαρό μειονέκτημα είναι ότι δεν έχουμε δυνατότητα πλήρης γαλβανικής απομόνωσης από τη γείωση και στις δύο περιπτώσεις. Σε πολλές εγκαταστάσεις παρουσιάζονται καμένα υλικά, κυρίως κάμερες αλλά και καταγραφικά. Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε σε κακοκαιρία αλλά και σε ηλιόλουστες μέρες. Το πρόβλημα δημιουργείται λόγο του στατικού ηλεκτρισμού αλλά και από την διαφορά δυναμικού που παρουσιάζεται από τη γείωση. Η λύση στο πρόβλημα είναι να απομονωθεί η γείωση κάτι που στα UPS δεν είναι ορθό για τη σωστή λειτουργία τους.

Εν κατακλείδι στα line Interactive έχουμε μερική σταθεροποίηση, μικρή αυτονομία, καθυστέρηση στη μεταγωγή, επίφοβο για ευπαθή υλικά (λόγο τροποποιημένου ημιτόνου, μή γαλβανική απομόνωση, προβληματικά σε υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη κατανάλωση και το σημαντικότερο σε περίπτωση απώλειας δικτύου ή προβλήματος συσσωρευτών ή της συσκευής δεν έχουμε ενημέρωση (ALARM).

Στα On line UPS έχουμε πολύ καλή σταθεροποίηση, μικρή αυτονομία, καμία καθυστέρηση στη μεταγωγή, μή γαλβανική απομόνωση, προβληματικά σε υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη κατανάλωση και το σημαντικότερο σε περίπτωση απώλειας δικτύου ή προβλήματος συσσωρευτών ή της συσκευής δεν έχουμε ενημέρωση (ALARM).

image

Ο ανταγωνιστής των παραπάνω είναι τα αυτόνομα τροφοδοτικά (Backup).Η κατασκευή των τροφοδοτικών μας περιορίζει στο να τροφοδοτούμε μόνο συσκευές χαμηλής τάσης π.χ. 12Volt DC. Ξεπερνώντας αυτό τον περιορισμό και επιλέγοντας υλικά χαμηλής τάσης έχουμε τα παρακάτω πλεονεκτήματα.

Κατ΄ επιλογή γαλβανική απομόνωση με όλα τα πλεονεκτήματα που προαναφέραμε.

  • Χαμηλή κατανάλωση καθώς λειτουργεί με τοροειδή μετασχηματιστή και γλιτώνοντας την κατανάλωση της διπλής μετατροπής.
  • Πολύ μεγαλύτερη αυτονομία σε σχέση με τους ανταγωνιστές, έχοντας και το πλεονέκτημα της επέκτασης χωρητικότητας.
  • Απροβλημάτιστη λειτουργία στις αυξομειώσεις του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος, μιας και η παροχή χρησιμοποιείται μόνο για την φόρτιση των συσσωρευτών.
  • Χαμηλή παραγόμενη θερμοκρασία, λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες χωρίς της χρήσης ανεμιστήρων. Δεν υπάρχει κανένας χρόνος μεταγωγής.
  • Το σημαντικότερο όμως είναι ότι σε περίπτωση απώλειας δικτύου ή προβλήματος συσσωρευτών ή της συσκευής, έχουμε ενημέρωση (ALARM).

Στη πράξη για ένα κλειστό κύκλωμα με 8 κάμερες και ένα καταγραφικό, έχουμε μια μέση κατανάλωση 400watt επιλέγοντας ένα UPS IN LINE 800V/A θα μας δώσει μια αυτονομία στα 5min μέγιστο. Ο χρόνος πραγματικά είναι πολύ μικρός! Αν θέλουμε να αυξήσουμε τον χρόνο στα 30 min τότε θα πρέπει να τοποθετήσουμε ένα UPS της τάξεως των 3,5 KVA. Σε περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερη αυτονομία τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Έτσι αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει αλλαγή τεχνολογίας ups και σ’ αυτό το ενδεχόμενο το συνολικό κόστος εκτοξεύεται στα ύψη. Για το ίδιο ακριβός σύστημα με κατανάλωση 4,5 Amper στα 12Volt DC και έχοντας μια μπαταρία 17Ah η αυτονομία θα ξεπεράσει τις 2 ώρες! Αντίστοιχα αν θελήσουμε μεγαλύτερη αυτονομία π.χ. με 40Ah μπαταρία η αυτονομία θα αγγίξει τις 6,5 ώρες. Σίγουρα θα αναρωτηθείτε για το κοστολόγιο, είναι πραγματικά οικονομικότερη λύση με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το ups.

Γεννάται ενδεχομένως η απορία πως μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τόσες συσκευές όταν υπάρχουν τόσες διαφορετικές τάσεις. Για παράδειγμα τα περισσότερα DVR τροφοδοτούνται με 12V Πάκ ενώ το τροφοδοτικό έχει ρυθμιζόμενη έξοδο στα 13,8V. Τοποθετώντας ένα σταθεροποιητή τάσης RN 500 μπορούμε να έχουμε 12,00V και μέχρι 5Ampere ακριβώς για την τροφοδοσία του. Ή αντίστοιχα θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο web box ή router και χρησιμοποιώντας ένα DCDC20 για την παροχή τους να τροφοδοτείται με 9V ή 5V. Αντίστοιχα θα μπορέσουμε να προστατέψουμε κάθε μία από τις γραμμές μας με την ηλεκτρονική ασφάλεια AWZ 579 ξεχωριστά. Για παράδειγμα στο παρελθόν όλες τις κάμερες ή οι εξωτερικοί ανιχνευτές τοποθετούνταν στο τροφοδοτικό παράλληλα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα βραχυκυκλώνοντας μία κάμερα ή ένας ανιχνευτής να απενεργοποιείται όλο το σύστημα ασφάλειας. Στη προκειμένη περίπτωση εάν παραβιαστεί το εν λόγο υλικό θα σταματήσει μόνο η δική του λειτουργία χωρίς να επηρεαστούν τα υπόλοιπα. Μόλις επιδιορθωθεί το βραχυκύκλωμα θα επανέρθει κανονικά η έξοδος και χωρίς να χρειαστεί να αντικατασταθεί καμία ασφάλεια.

Αρκετά παρεξηγημένη είναι η τάση των 24V στα συστήματα ασφαλείας. Εκτός της πυρασφάλειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις Δέσμες καθώς και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει λάθος καλωδίωσης. Στις καλωδιώσεις των δεσμών το συνηθέστερο καλώδιο είναι το UTP με αποτέλεσμα στις μεγάλες αποστάσεις να έχουμε αρκετά υψηλή πτώση τάσης στα τερματικά σημεία. Αυτό διορθώνεται τροφοδοτώντας τις δέσμες με 24V. Αυτομάτως έχουμε την ισχύ στο μισό αλλά εκτός από αυτό όση πτώση και αν έχει το καλώδιο δύσκολα θα πέσει κάτω από τα 12V. Αντίστοιχη εφαρμογή έχει στο CCTV στο τέλος όμως θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας σταθεροποιητής DCDC10 έτσι ώστε η κάμερα να έχει την τάση που επιθυμούμε π.χ. 13,8V και άπειρες ακόμη εφαρμογές…

H Πολωνική εταιρία Pulsar είναι κατασκευαστής με εμπειρία από το 1994. Τα υλικά του εν λόγου κατασκευαστή διανέμονται από την RFCOM στην Ελλάδα. Η φιλοσοφία της εταιρίας είναι η κατασκευή προϊόντων με γνώμονα την ποιότητα. Το εύρος προϊόντων που διαθέτει είναι από κουτιά, μετασχηματιστές και φυσικά ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές συσκευές. Τα τροφοδοτικά που διαθέτει χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες AWZ,PSBS,PSBEN και HPSB. Τα AWZ είναι αυτόνομα τροφοδοτικά με αναλογική τεχνολογία τύπου linear. Τα PSBS είναι επίσης αυτόνομα τροφοδοτικά αλλά με τεχνολογία switching με Μ/Σ. Oι επιλογές που υπάρχουν είναι:

  • Ως προς την τάση λειτουργίας 12V ή 24V
  • Ως προς την κατανάλωση που θα έχουμε 1, 2, 3, 5, 10 Ampere
  • Ως προς την αυτονομία που διαθέτουμε επιλέγοντας την μπαταρία που θέλουμε να υποστηρίξει 1.2, 7, 17, 40 και 65Αh στα 12V.

Τα μεταλλικά κουτιά που διαθέτει καλύπτουν όλα τα κέντρα συναγερμού της αγοράς και με πιο custom εφαρμογές όπως χωνευτούς πίνακες κ.α. Οι μετασχηματιστές έχουν υψηλές προδιαγραφές με πολλές επιλογές στο κέλυφος αλλά και στα υλικά. Όλα τα προϊόντα με πλούσια τεχνικά χαρακτηριστικά θα τα βρείτε στο site μας www.rfcom.gr

close
loading...