rfcom logo
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1. Αλλαγές στους όρους χρήσης
Η RFCOM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις, μέσα από την ιστοσελίδα «Όροι χρήσης» του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες τις οποίες έχουν ήδη γίνει.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα
H RFCOM δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Όσον αφορά τις τιμές και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας. Η ιστοσελίδα Β2Β αφορά μόνο τεχνικούς συστημάτων ασφαλείας και οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

3. Περιορισμός ευθύνης
Η RFCOM δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας τους και της πιθανής καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της RFCOM δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή ασυμβατότητα της δικής τους υποδομής. Επίσης ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
Σε καμία περίπτωση η RFCOM δεν θα ευθύνεται για ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές, ή διαφυγόντα κέρδη, που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

Αποκλείεται ρητά κάθε ευθύνη της εταιρίας για τυχόν ζημία ή διαφυγόν κέρδος που επέρχεται στον αγοραστή ή σε τρίτους και προκύπτει από ακατάλληλη λειτουργία ή βλάβη του πωληθέντος είτε κατά την διάρκεια του χρόνου της εγγυήσεως, είτε μετά την λήξη της εγγυήσεως ή διακοπή της παραγωγής από τον κατασκευαστικό οίκο οποιουδήποτε των ανταλλακτικών του. Αποκλείεται επίσης κάθε ευθύνη της εταιρείας για απαιτήσεις που προβάλλουν τρίτοι κατά του αγοραστή απορρέουσες από τις ανωτέρω αιτίες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό του εκδοθέντος τιμολογίου της RFCOM αποτελεί και το ανώτατο όριο ευθύνης της προς αποζημίωση.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι υπεύθυνοι κατά το νόμο φορείς των διαδικτυακών τόπων φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο της RFCOM και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος που αναρτάται από την RFCOM αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.
Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της RFCOM ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

5. Υποχρεώσεις και ευθύνη χρήστη
Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της RFCOM για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

6. Ασφάλεια
Η RFCOM αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

7. Προστασία προσωπικών δεδομένων και απόρρητο συναλλαγών
Σκοπός της Πολιτικής Απορρήτου είναι να εξηγήσει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και να ενημερώσει τα θεμελιώδη σας δικαιώματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

Ελεγκτής προσωπικών δεδομένων:
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η RFCOM ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΗΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που βρίσκεται στη διεύθυνση Λαγκαδά 301 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Ελλάδα. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την RFCOM υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων) ("GDPR”) και των πολωνικών κανονισμών που εκδίδονται βάσει του GDPR, συμπεριλαμβανομένου του νόμου της 10ης Μαΐου 2018 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, επικοινωνήστε με την RFCOM και, ιδιαίτερα, επικοινωνήστε απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@rfcom.gr

Πεδίο εφαρμογής και σκοποί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να προσδιορίσει εσάς, όπως το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διεύθυνση για να σας παραδώσουμε αγορές που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα διαδικτύου και στην εταιρεία μας. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η RFCOM συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

1.Για την πραγματοποίηση της πώλησης εμπορικών αγαθών που παραγγέλλουν οι Πελάτες - Χρήστες και την αποστολή αυτών των αγαθών στις διευθύνσεις που υποδεικνύουν οι Πελάτες. Δεδομένα πελάτη - Τα δεδομένα του χρήστη συλλέγονται δημιουργώντας έναν λογαριασμό από τον χρήστη. Αυτό μπορεί να απαιτεί την παροχή πληροφοριών που να αναγνωρίζουν τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας του. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα και το επώνυμο του Χρήστη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και τη διεύθυνση αλληλογραφίας. Σύμφωνα με την επιλογή τους, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός προφίλ στο Λογαριασμό, το οποίο μπορεί επίσης να περιέχει και άλλα δεδομένα, όπως είναι η τοποθεσία του Χρήστη, το όνομα και το επώνυμό του, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση παραλαβής των αγαθών.

2.Προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες, να ενημερώνει για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το RFCOM ή στις οποίες συμμετέχει η RFCOM και για δραστηριότητες της RFCOM (ως μέρος του ενημερωτικού δελτίου), καθώς και για αναλυτικούς, στατιστικούς σκοπούς και για να εξασφαλίζει την ασφάλεια ΙΤ σε ιστοσελίδες στον τομέα domain RFCOM και σε όλα τα άλλα domain της εταιρείας. (ο νομικός λόγος: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR).

3.Η RFCOM μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί με άλλο τρόπο (π.χ. να αποθηκεύσει ή να αναλύσει) τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι απαραίτητα για να επικοινωνήσουν με τον Χρήστη (π.χ. για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που του τέθηκαν), αλλά και για να ικανοποιήσουν το αίτημά του. Η επαφή θα είναι επίσης δυνατή μέσω της χρήσης δεδομένων που έχουν τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό στο λογαριασμό του χρήστη. Εάν επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η RFCOM θα έχει επίσης το δικαίωμα να αποκτά (και να επεξεργάζεται, να αποθηκεύει με άλλο τρόπο) άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την επικοινωνία με Χρήστες, π.χ. πληροφορίες σχετικά με αιτήματα υποστήριξης ή ανατροφοδότηση από χρήστες. Η RFCOM ως τμήμα μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορεί να συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για να επιτρέψουν στην RFCOM να επικοινωνήσει με χρήστες.

4.Για την εφαρμογή των συμφωνιών που συνάπτει η RFCOM με τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης εκπαιδευτικών μαθημάτων, συνεργάζεται με προμηθευτές και άλλους φορείς που συνεργάζονται με την RFCOM (το νομικό υπόβαθρο: άρθρο 6 (1) (β) GDPR).

5.Για να προσλάβει άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν για ή με την RFCOM t, το νομικό υπόβαθρο, αντίστοιχα: 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ). 6 (1) (α) GDPR).

Η RFCOM επεξεργάζεται επίσης τα προσωπικά δεδομένα όσον αφορά τις νομικές υποχρεώσεις που ανήκουν στην RFCOM (ο νομικός λόγος: άρθρο 6 (1) (γ) GDPR).

Τα δικαιώματά σας:
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σε εθελοντική βάση. Ωστόσο, ανάλογα με τις περιστάσεις, η άρνηση παροχής δεδομένων ή η απαίτηση για διαγραφή τους μπορεί να μας κάνει αδύνατη, για παράδειγμα, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να σας προσφέρουμε πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα και τις δραστηριότητες της RFCOM ή την παροχή υπηρεσιών. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο παροχής εμπορικών δραστηριοτήτων εξαρτάται από τη λήψη της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής αυτής με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο ή με την υποβολή οδηγιών για τη λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τα εμπορικά προϊόντα. Σύμφωνα με τους κανόνες που περιέχονται στους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων και στο βαθμό που προβλέπεται σε αυτό, απολαμβάνετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή του δικαιώματος να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας και το δικαίωμα μεταφορά δεδομένων. Ωστόσο, σε ορισμένα από τα δικαιώματα αυτά ενδέχεται να μην δικαιούστε να εμπίπτει στο πεδίο της επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών νομικής συνδρομής. Εάν δεν επιθυμείτε η RFCOM να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κοινοποιήσετε την ένστασή σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την RFCOM, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Πρόεδρο του Γραφείου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (έως την έναρξη ισχύος του νόμου της 10ης Μαΐου 2018 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων - Γενικός Επιθεωρητής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Περίοδος επεξεργασίας:
Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, αντίστοιχα: μέχρις ότου επιτευχθούν τα νομικά θεμελιωμένα συμφέροντα που επιδιώκει η RFCOM ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων που συνδέονται με την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων ή μέχρι τη λήξη της ισχύος του καταστατικού παραγραφής σχετικά με τη συμφωνία στην οποία προβαίνουν τα προσωπικά δεδομένα αφορά ή συνδέονται με υποχρεώσεις που απαγορεύονται από το νόμο, οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου, ή έως ότου υπάρξει αντίρρηση στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ. Το ενημερωτικό δελτίο και άλλες παρόμοιες πληροφορίες αποστέλλονται από εμάς μέχρις ότου γίνει σχετική αντίρρηση.

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε άλλες οντότητες:
Οι παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε οντότητες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την RFCOM, ιδίως μέσω οργανωτικών ή προσωπικών δεσμών που εδρεύουν σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (π.χ. εταιρείες courier και προώθησης, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών του cloud, των υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρων και των παρόχων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και προώθησης, άλλων φορέων που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της RFCOM βάσει σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), εταιρείες ταχυμεταφορών, λογιστές, ορκωτοί λογιστές και ελεγκτές, διοικητικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες και δικαστήρια.

Η RFCOM, σε συνεργασία με τους προμηθευτές της, τις εταιρείες ταχυμεταφορών, τις εταιρείες διαμετακόμισης και άλλες εμπορικές εταιρείες, μπορεί να αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις προαναφερθείσες οντότητες. Εν πάση περιπτώσει, οι εν λόγω φορείς θα είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν εμπιστευτικά τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα επεξεργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές οδηγίες RFCOM.

Χωρίς προφίλ:
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε προφίλ ως μία από τις μορφές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αλλαγή της πολιτικής απορρήτου:
Οποιεσδήποτε και όλες οι αλλαγές που εισάγονται από εμάς στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο μέλλον θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της σελίδας www.rfcom.gr, θα επηρεάσουν μόνο το μέλλον και θα τεθούν σε ισχύ μετά την αποδοχή της τροποποιημένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για την οποία θα ειδοποιηθείτε από ένα αναδυόμενο παράθυρο. Εάν είναι δυνατόν, ελέγξτε τακτικά τον ιστότοπό μας για να ελέγξετε τις ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή τις αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα πρέπει να πάψετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

8.Ενημερωτικά email
Η εταιρεία μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοσή τους στα εισερχόμενα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Παρόλα αυτά είναι πιθανόν κάποια από τα email αυτά να καταλήξουν στο φάκελο των ανεπιθύμητων, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά email μπορείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της RFCOM αν μας ενημερώσετε στο email info@rfcom.com ή στα τηλέφωνο +2310257337.

Αν έχετε κάνει κάποια παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας που δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης γιατί η αποστολή τους αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα email αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά email, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

close
loading...