rfcom logo
ΑΡΘΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ
image

Εκπομπή σημάτων συναγερμού

μέσω GSM/GPRS

Στόχος του παρακάτω άρθρου είναι η συνοπτική αλλά περιεκτική παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης και σύγχρονης λύσης επικοινωνίας μεταξύ συναγερμού και κέντρου λήψης σημάτων(ΚΛΣ).

image

Μέχρι τώρα ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ συναγερμού και ΚΛΣ γίνεται μέσω επίγειας τηλεφωνικής γραμμής, με τη χρήση πρωτοκόλλου 4+2(παλιότερα), Contact ID και SIA σήμερα. Με τη μέθοδο αυτή ενημερώνεται το ΚΛΣ μόνο στις εξής περιπτώσεις:

  • Κατά την όπλιση-αφόπλιση του συστήματος
  • Μιας πιθανής παραβίασης που μπορεί να έχει προκύψει
  • Ενός test ανά 24ωρο που έχει ορίσει ο τεχνικός.

Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι, όταν διακοπεί η σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής σταματά και η ενημέρωση του ΚΛΣ.

Η λύση σ’ αυτό δίνεται με τη χρήση GSM gateways.

Η τεχνολογία των GSM gateways προσομοιώνει μια τηλεφωνική γραμμή και στέλνει τα σήματα μέσω κινητής τηλεφωνίας, χρησιμοποιώντας το κανάλι φωνής. Στη διάρκεια της εξέλιξης αυτού του συστήματος προστέθηκαν και οι υπηρεσίες αποστολής SMS με τη χρήση επαφών του συναγερμού.

Η εξελισσόμενη τεχνολογία GSM μας προσφέρει τη δυνατότητα αποστολής σημάτων μέσω καναλιού δεδομένων(data). Η αποστολή των σημάτων μπορεί να επιτευχθεί με GPRS σε δίκτυα 2G και 3G. Αυτή η μέθοδος μας δίνει τη δυνατότητα αποστολής σημάτων με μορφή IP, δέκα φορές πιο γρήγορα σε σχέση με τον παλιό τρόπο επικοινωνίας. Λόγο του μικρού όγκου των δεδομένων, έχουμε το πλεονέκτημα αποστολής των test ελέγχου κατάστασης του συναγερμού με μεγαλύτερη συχνότητα επανάληψης(1test/10sec).

Έτσι το ΚΛΣ να μπορεί να αντιληφθεί έγκαιρα τυχόν απόπειρα παραβίασης, εμπλοκής σήματος, κλπ. Αυτό ονομάζεται IP Polling. Παράλληλα, εξελίχθηκε και η υπηρεσία αποστολής των απλών SMS σε μορφή κρυπτογραφημένων SMS (encrypted SMS). Το encrypted SMS είναι ένα μήνυμα που περιέχει όλες τις πληροφορίες του Contact ID κωδικοποιημένες για μεγαλύτερη ασφάλεια προς το ΚΛΣ.

Οι εξελιγμένες λύσεις της TRIKDIS:

Η RFCOM καθορίζοντας την εξέλιξη των επικοινωνιακών συστημάτων στα συστήματα ασφαλείας στην Ελλάδα, και αφοσιωμένη στη παροχή εξελιγμένων λύσεων, είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος των υλικών της TRIKDIS που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο.

Τα modules G10 και G10T είναι συσκευές εκπομπής σημάτων συναγερμού μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ των δυο συσκευών, ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του συναγερμού και της συσκευής gsm.


Το G10 λαμβάνει τα σήματα του συναγερμού μέσω bus από τους πίνακες CADD-X, PARADOX, DSC, και PYRONIX. Σύντομα θα υπάρξει συμβατότητα με πίνακες CROW, RISCO, κ.α. Το G10T είναι ένα universal gsm που κάνει προσομοίωση τηλεφωνικής γραμμής και λαμβάνει σήματα από τον συναγερμό. Εν συνεχεία, τα αποκωδικοποιεί και τα αποστέλλει στο ΚΛΣ, τον τεχνικό ή και τον πελάτη, με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει, GPRS, SMS ή και τα δύο. Η συνδεσμολογία των module είναι παρόμοια με τη σύνδεση πληκτρολογίου στο bus.

Τα σήματα αποστέλλονται μέσω GPRS που υποστηρίζεται από τα modules, και ταυτόχρονα μπορούν να αποσταλούν μέσω encrypted ή απλού sms, στο ΚΛΣ τον τεχνικό ή και τον πελάτη. Στη μετάδοση σημάτων GPRS έχουμε την επιλογή να κάνουμε μεταγωγή σε back up κανάλι IP σε περίπτωση αποτυχίας του πρώτου καναλιού, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία στην αποστολή. Τα modules αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχωρίσουμε και να ομαδοποιήσουμε τα σήματα του συναγερμού, ώστε το κάθε sms που αποστέλλεται στον τεχνικό ή τον πελάτη, να περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τη κατάσταση του συναγερμού.

Τα sms μπορούν να έχουν όσες ζώνες, χρήστες και partition ορίζει ο συναγερμός. Μπορούμε να στείλουμε sms σε 4 διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς. Επιπλέον, τα modules αυτά έχουν τη δυνατότητα αποστολής σημάτων GPRS σε συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό που θα αντιστοιχεί σε κάποια GSM back up συσκευή του ΚΛΣ, σε περίπτωση που αποτύχουν και οι 2 προσπάθειες αποστολής μέσω GPRS λόγω απώλειας του δικτύου.

Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό των modules, είναι η δυνατότητα απομακρυσμένης διέγερσης εισόδων-εξόδων για τηλεχειρισμούς μέσω sms. Όλα τα δεδομένα (GPRS & IP), αποκωδικοποιούνται με τη βοήθεια software που διατίθεται από την RFCOM στα ελληνικά, είναι εύκολο στην εγκατάσταση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή ή ΚΛΣ μέσω RS-232 ή VIRTUAL PORT.

image

Εναλλακτική επικοινωνία μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας είναι η αποστολή σημάτων μέσω ραδιοσυχνοτήτων(RF) VHF ή UHF. Η λύση αυτή χρησιμοποιείται σε γεωγραφικά προσιτές περιοχές για την εκπομπή των σημάτων RF, και παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στην εκπομπή σημάτων.

Η RFCOM προτείνει ένα RF module αρκετά μικρό ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί, π.χ. εντός της εξωτερικής σειρήνας, συνδέεται μέσω BUS ή και με προσομοίωση τηλεφωνικής γραμμής. Το RF module ουσιαστικά ανατρέπει τον ανταγωνισμό, στέλνοντας όλα τα δεδομένα του Contact ID μέσω RF, και όχι απλά ένα μεμονωμένο σήμα συναγερμού όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Όλα τα modules που αναφέρθηκαν είναι συμβατά και συνεργάζονται με τις αντίστοιχες κονσόλες της Trikdis, ανατρέποντας τα δεδομένα της αγοράς.

Στη παραπάνω παρουσίαση συνοψίσαμε τα κύρια χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των modules της TRIKDIS. Τα modules αυτά έχουν προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα λειτουργίας, με αποτέλεσμα τη πλήρη δυνατότητα παραμετροποίησης για τις ανάγκες του τεχνικού και του πελάτη.

Τα modules της TRIKDIS, είναι μια ποιοτική και φθηνή λύση στις αυξημένες ανάγκες αποστολής μεγάλου πλήθους σημάτων με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, που ταυτόχρονα χαμηλώνει το κόστος της χρήσης για τον πελάτη και αναβαθμίζει το ΚΛΣ.

Η RFCOM προσφέρει πλήρη τεχνική υποστήριξη για τις εφαρμογές και τα υλικά της. Έχοντας δικό της τμήμα ανάπτυξης, έχει συμβάλλει στην προσαρμογή των υλικών τις στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Στον διαδικτυακό χώρο της www.rfcom.gr υπάρχει πλούσιο τεχνικό υλικό όπως software και τεχνικά manual, μεταφρασμένα στα ελληνικά. Ήδη έχουν υλοποιηθεί εφαρμογές λογισμικών και κατασκευές όπως είναι η διασύνδεση καταγραφικών με ΚΛΣ, αποκωδικοποίηση πρωτοκόλλων όπως BUS CROW, SUGARD IP, κατασκευή υλικών BUS, κ.α. Αναφορές και εκτενέστερες αναλύσεις υλικών και εφαρμογών θα υπάρξουν σε επόμενες παρουσιάσεις.


close
loading...